STEM - NOVA DJECA ZA DIGITALNO DOBA

JEDINI U BOSNI I HERCEGOVINI!

STEM – Nova djeca za digitalno doba

JA raSTEM – nova djeca za digitalno doba!

 

STEM akademija jedina u BiH realizuje sveobuhvatni STEM obrazovni program za djecu i mlade. Sjedište nam je u Tuzli, a program izvodimo u Tuzli, Zenici, Živinicama, Banovićima i Brčkom, te od septembra 2022. godine i u Sarajevu i Zavidovićima.

 

STEM akademija je osnovana u aprilu 2017. godine, i jedini je izvorni BiH brand u oblasti razvoja i realizacije STEM edukacijskog programa za djecu i mlade uzrasta 5-18 godina.

 

Program STEM akademije usmjeren je na razvoj logičkog razmišljanja, kreativnosti, kolaboracijskih, komunikacijskih i prezentacijskih vještina a kroz edukaciju u područjima programiranja, robotike, inženjerstva, elektronike, logike i dizajna, tehnologija u oblaku.

 

Sam pojam STEM dolazi iz engleskog jezika, to je akronim satkan od početnih slova četiri područja – Science (nauka), Technology (tehnologija), Engineering (inženjerstvo) i Mathematics (matematika).

 

Naša STEM djeca i mladi u okviru akademije uče se logici, istraživanju i promišljanju, programiranju, robotici, elektronici, upotrebi tehnologija u oblaku, sigurnoj i odgovornoj digitalnoj komunikaciji i kolaboraciji, kroz samostalan i timski rad. Naš sveobuhvatni obrazovni program STEM akademije usmjeren je ka razvoju znanja i kompetencija neophodnih svakom pojedincu u digitalnom dobu, uvodeći polaznike u svijet njihove budućnosti.

 

Finska poslovica kaže: „Pamtimo samo ono što smo naučili s radošću“. Ako imate dijete koje je zaigrano, željno istraživanja i želite mu obezbijediti znanja i kompetencije za snalaženje u digitalnom dobu – ovo je program za njega/nju. Ako imate dijete koje silno voli programiranje i robote – ovo je program za njega/nju, bez obzira da li već posjeduje ili ne određene digitalne vještine.

 

Program STEM akademije podijeljen je na 8 nivoa koji prate starosnu dob polaznika, uvažavajući na višim nivoima i njihovo predznanje. Svaki nivo sukcesivno razvija znanja i vještine u oblasti logičkog razmišljanja/matematike, programiranja/inženjerstva, istraživanja/nauke, robotike, kolaboracije/komunikacije/tehnologija u oblaku, polazeći od znanja usvojenih na prethodnim nivoima ili stečenih kroz druge oblike formalnog ili neformalnog obrazovanja.

 

Želimo pripremiti djecu i mlade za aktivno učešće u digitalnom dobu dajući im neophodna digitalna znanja i vještine, uz istovremenu izgradnju drugačijeg načina razmišljanja, podsticanje kreativnosti, razvoj njihovih komunikacijskih, kolaboracijskih i prezentacijskih vještina.

 

Kroz igru, problemski i projektni pristup naši STEMovci će razviti svoje kompetencije, programersku, kognitivnu logiku, strukturirati svoj mozak i naučiti još jedan jezik – jezik digitalnih uređaja. Započinjemo sa usvajanjem pojmova algoritma, koristimo vizualna okruženja za programiranje prilagođena različitim uzrastima (code.org, ScratchJr, Scratch) i završavamo na višim nivoima sa razvojem aplikacija u skriptnim i programskim jezicima (HTML, SCC, JavaScript, Python, C, C++).

 

Djeca i mladi gotovo bez iznimke vole robote, zato što se roboti kreću, svijetle, plešu, pomiču stvari, pomažu drugima, pa čak i pričaju. Robotika ne uči djecu samo robotima, to je set znanja koja počinju od fizike, kretanja, mehanike, logike zupčanika, poluga, osovina; koja angažuje dijete da radi rukama, uči ga pritom urednosti, pedantnosti, kreativnosti, domišljatosti. Robotika na kraju završava ponovo na programiranju – setu naredbi koje upućuju robota kako da postupi kad nečega ima, nema, kad je nešto veliko, malo, crveno, plavo, mokro ili suho. Kroz našu edukaciju u robotici, koju izvodimo na LEGO WeDo 2.0, LEGO Boost, mBot. Lego Spike, LEGO Mindstorms EV3 i LEGO Inventor robotskim razvojnim setovima naši STEMovci će dobiti i relevantno znanje o mehanici, elektronici i programiranju.

 

Elekroniku i elektrotehniku izučavamo korištenjem MakeyMakey i micro:bit uređaja, a IoT projekte realizujemo korištenjem Arduino mikrokontrolera i STEMI robota.

 

Kolaboraciji, komunikaciji i upotrebi tehnologija u oblaku treniramo se u okruženju Microsoft Office 365, na završnim nivoima i Cisco WebEx, te učimo odgovorno koristiti jednostavne i napredne web konferencijske sisteme.

 

Široke mogućnosti digitalnog svijeta u koji uranjamo na STEM akademiji pružit će Vašem djetetu prostor u kojem će ono moći kreirati život i posao po svojoj mjeri.

Prijavite svoje dijete na STEM akademiju!

Pratite nas na Facebooku

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar

Kontakt

Telefon: +387 63 043 088

Email: stem@empirica.ba