STEM 9

2 BLOK ČASA SEDMIČNO - 7 MJESECI

NOVO – Deveti nivo STEM akademije uvodi novi koncept naprednog učenja temeljenog na projektima, sa naglaskom na razvoj inženjerskih kompetencija. Namijenjen je učenicima koji su prethodno završili STEM 8 nivo. Naši polaznici će po uspješnom završetku ovog nivoa ovladati uzbudljivim IoT područjem (IoT – Internet of Things) koristeći zabavne i praktične aktivnosti za modeliranje sigurnog povezivanja senzora sa uslugama u oblaku preko IP mreža i prikupljanja podataka u end-to-end IoT sistemu. Za tu svrhu prethodno će ovladati osnovama računarskih mreža i razvojem ugrađenog softvera korištenjem objektno-orijentisanog programiranja. Ovaj nivo završava zabavnim i izazovnim Hackathonom na kom će projektni timovi koristiti napredne mogućnosti okruženja u oblaku za timski i projektni rad,  te profesionalne alate i šablone za definiranje, dizajn i prototip IoT rješenja za odabrani problem iz stvarnog svijeta.

 

 

OBIM I DINAMIKA IZVOĐENJA KURSA

Ovaj nivo STEM akademije traje 7 mjeseci, po jedan blok-čas sedmično. Radi visokog nivoa interaktivnosti, radimo sa  manjim grupama do 16 učenika. Kurs se održava u prisustvu Senior i Junior predavača, a sva potrebna oprema obezbijeđena je od strane organizatora.

 

 

SADRŽAJ KURSA

 

LOGIČKO RAZMIŠLJANJE  – Istražuje, procjenjuje, diskutuje, odabire, argumentira i protuargumentira koncepte i rješenja. Razvija kritičko razmišljanje i vještine rješavanja problema.

 

PROGRAMIRANJE/UGRAĐENI SISTEMI – Unaprjeđuje znanja o otvorenim računarskim i softverskim platformama (Arduino, Raspberry Pi). Razvija ugrađeni softver koristeći objektno-orijentisane programske jezike.

 

RAČUNARSKE MREŽE/INŽENJERSTVO – Definiše ulogu računarske mreže u IT sistemima, povezuje uređaje u računarskoj mreži, otkriva i uklanja uobičajene uzroke problema u radu male računarske mreže.

 

ISTRAŽIVANJE/NAUKA – Identifikujte problem iz stvarnog okruženja, kreira dizajn i planira implementaciju, razvija prototip, testira i validira rješenje.

 

KOLABORACIJA/KOMUNIKACIJA/TEHNOLOGIJE U OBLAKU – Sarađuje sa članovima tima u stvarnom i virtuelnom okruženju. Provodi rad na projektu od početnog planiranja do završnog projektovanja korištenjem tehnologija u oblaku. Predstavlja koncepte i rješenja pred publikom. Osobnim primjerom pokazuje pozitivne načine upotrebe tehnologije.

OBLASTI OBUHVAĆENE KURSOM

LOGIČKO RAZMIŠLJANJE
PROGRAMIRANJE / UGRAĐENI SISTEMI
RAČUNARSKE MREŽE / INŽENJERSTVO
ISTRAŽIVANJE / NAUKA
KOLABORACIJA / KOMUNIKACIJA / TEHNOLOGIJE U OBLAKU

PRIJAVITE VAŠE DIJETE

Pratite nas na Facebooku

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar

Kontakt

Telefon: +387 63 043 088

Email: stem@empirica.ba

Bosnian Bosnian English English French French German German Spanish Spanish Turkish Turkish