STEM 6

2 BLOK ČASA SEDMIČNO - 7 MJESECI

Šesti nivo STEM akademije namijenjen je učenicima devetog razreda osnovne, te prvog i drugog razreda srednje škole. Naši polaznici će po uspješnom završetku ovog nivoa samotalno analizirati i rasčlanjivati probleme, uspoređivati različite strategije rješavanja problema, unaprijediti kritičko razmišljanje, naučiti koristiti višestruke uslove pri rješavanju programskih problema, steći znanja o mehaničkim i elektroničkim dijelovima složenog robota, rješavati jednostavne probleme upotrebom različitih modela robota uz uspoređivanje njihove anatomije i funkcionalnost, timski rješavati zadatke u kolaboracijskom okruženju u oblaku.

 

 

OBIM I DINAMIKA IZVOĐENJA KURSA

Ovaj nivo STEM akademije traje 7 mjeseci, po jedan blok-čas sedmično. Radi visokog nivoa interaktivnosti, radimo sa  manjim grupama do 16 učenika. Kurs se održava u prisustvu Senior i Junior predavača, a sva potrebna oprema obezbijeđena je od strane organizatora.

 

 

SADRŽAJ KURSA

 

LOGIČKO RAZMIŠLJANJE / MATEMATIKA – Rješava i osmišljava različite logičke zadatke koje pohranjuje na svoj online portfolio. Analizira problem i rasčlanjuje ga na podprobleme. Uspoređuje različite strategije rješavanja problema.

 

PROGRAMIRANJE/INŽENJERSTVO – Uočava potrebu upotrebe višestrukih uslova pri rješavanju programskog problema. Primjenjuje stečeno znanje o vizuelnom i linijskom programiranju (Scratch, Python) .

 

ISTRAŽIVANJE/NAUKA – Razvija kritičko razmišljanje kroz vrednovanje pronađenih informacija. Uči o anatomiji složenijeg robota i njegovim osnovnim dijelovima (mehaničkim i elektroničkim). Uči o senzorima uspoređujući ih sa ljudskim čulima.

 

ROBOTIKA – Identifikuje i upoznaje se sa dijelovima LEGO MINDSTORMS EV3 robotskog razvojnog seta. Izrađuje različite modele robota kojeg programira da pravi pokrete u prostoru. Rješava jednostavne probleme upotrebom mBot i LEGO MINDSTORMS EV3 robota, te uspoređuje njihovu anatomiju i funkcionalnost.

 

KOLABORACIJA/KOMUNIKACIJA/TEHNOLOGIJE U OBLAKU – Timski rješava zadatke unutar svoje grupe, razmjenjuje informacije sa članovima i pomaže drugima u usvajanju znanja (Office365).

OBLASTI OBUHVAĆENE KURSOM

LOGIČKO RAZMIŠLJANJE / MATEMATIKA
PROGRAMIRANJE / INŽENJERSTVO
ISTRAŽIVANJE / NAUKA
ROBOTIKA
KOLABORACIJA / KOMUNIKACIJA / TEHNOLOGIJE U OBLAKU

PRIJAVITE VAŠE DIJETE

Pratite nas na Facebooku

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar

Kontakt

Telefon: +387 63 043 088

Email: stem@empirica.ba