STEM 7

2 BLOK ČASA SEDMIČNO - 7 MJESECI

Sedmi nivo STEM akademije namijenjen je učenicima koji su prethodno završili STEM 6 nivo. Naši polaznici će po uspješnom završetku ovog nivoa samotalno analizirati i modelirati probleme, predstavljati i argumentirati strategije rješavanja, Izrađivati programe u kojima se izvode višestruka grananja i koriste ugnježdene petlje, rješavati konkretne probleme korištenjem složenog modela robota, koristi različite tehnologije u oblaku za timski i projektni rad.

 

 

OBIM I DINAMIKA IZVOĐENJA KURSA

Ovaj nivo STEM akademije traje 7 mjeseci, po jedan blok-čas sedmično. Radi visokog nivoa interaktivnosti, radimo sa  manjim grupama do 16 učenika. Kurs se održava u prisustvu Senior i Junior predavača, a sva potrebna oprema obezbijeđena je od strane organizatora.

 

 

SADRŽAJ KURSA

 

LOGIČKO RAZMIŠLJANJE / MATEMATIKA – Rješava složenije predefinisane logičke zadatke. Samostalno osmišljava i objašnjava logičke zadatke različitih tema. Analizira i modelira probleme iz matematike, predstavlja i argumetira strategiju rješavanja i rješenja.

 

PROGRAMIRANJE/INŽENJERSTVO – Izrađuje programe u kojima se izvode višestruka grananja i koristi ugnježdene petlje. Prepoznaje razlike pri zadavanju uslova u programskim petljama i primjenjuje petlje koje odgovaraju problemskim situacijama (Python, Microsoft Imagine Premium).

 

ISTRAŽIVANJE/NAUKA – Analizira i modelira probleme iz prirode, predstavlja i argumetira strategiju rješavanja i rješenja. Nadograđuje znanje o anatomiji robota (motori, senzori). Uči o mehanizmima robota i potrebnim fizičkim silama koje utiču na njegovo kretanje i interakciju sa okolinom.

 

ROBOTIKA – Osmišlja i sastavlja vlastiti model LEGO MINDSTORMS EV3 robota pomoću kojeg rješava konkretne probleme, pri tome primjenjujući sva stečena znanja.

 

KOLABORACIJA/KOMUNIKACIJA/TEHNOLOGIJE U OBLAKU – Kroz igru i takmičenja sa drugim članovima grupe razvija međuljudske odnose i takmičarski duh. Uči se vještinama vođe tima u različitim ulogama, planira i dogovara rad u timu. Koristi tehnologije u oblaku za timski i projektni rad (Office365, Cisco Spark).

OBLASTI OBUHVAĆENE KURSOM

LOGIČKO RAZMIŠLJANJE / MATEMATIKA
PROGRAMIRANJE / INŽENJERSTVO
ISTRAŽIVANJE / NAUKA
ROBOTIKA
KOLABORACIJA / KOMUNIKACIJA / TEHNOLOGIJE U OBLAKU

PRIJAVITE VAŠE DIJETE

Pratite nas na Facebooku

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar

Kontakt

Telefon: +387 63 043 088

Email: stem@empirica.ba

Bosnian Bosnian English English French French German German Spanish Spanish Turkish Turkish