STEM 8

2 BLOK ČASA SEDMIČNO - 7 MJESECI

Osmi nivo STEM akademije namijenjen je učenicima koji su prethodno završili STEM 7 nivo. Naši polaznici će po uspješnom završetku ovog nivoa naučiti matematičku osnovu rada računara, samotalno analizirati i modelirati stvarne probleme iz različitih oblasti, samostalno programirati jednostavne igre i aplikacije, rješavati složene probleme upotrebom naprednog robota, sarađivati sa članovima tima u virtualnom okruženju i koristiti napredne mogućnosti okruženja u oblaku za timski i projektni rad.

 

 

OBIM I DINAMIKA IZVOĐENJA KURSA

Ovaj nivo STEM akademije traje 7 mjeseci, po jedan blok-čas sedmično. Radi visokog nivoa interaktivnosti, radimo sa  manjim grupama do 16 učenika. Kurs se održava u prisustvu Senior i Junior predavača, a sva potrebna oprema obezbijeđena je od strane organizatora.

 

 

SADRŽAJ KURSA

 

LOGIČKO RAZMIŠLJANJE / MATEMATIKA – Istražuje matematičku osnovu rada računara. Istražuje Booleovu algebru i logičke sklopove.

 

PROGRAMIRANJE/INŽENJERSTVO – Upoznaje se sa pojmom multitaskinga. Upoznaje postupak izrade digitalne aplikacije. Programira jednostavne igre i aplikacije (Python, Microsoft Imagine Premium). Upoznaje se sa otvorenim računarskim i softverskim platformama (Arduino, Raspberry Pi).

 

ISTRAŽIVANJE/NAUKA – Analizira i modelira stvarni problem iz oblasti prirode, informatike, matematike. Dokumentira postupak i rješenje problema. Istražuje pojam regulacije sistema, različitih oblika regulacije te mogućnosti njene primjene.

 

ROBOTIKA – Rješava složene probleme upotrebom LEGO MINDSTORMS EV3 i STEMI robota. Optimizira ranija rješenja sa novostečenim znanjima.

 

KOLABORACIJA/KOMUNIKACIJA/TEHNOLOGIJE U OBLAKU – Sarađuje sa članovima tima u virtuelnom okruženju. Provodi rad na projektu od početnog planiranja do završnog projektovanja korištenjem tehnologija u oblaku (Office 365, Cisco Spark). Osobnim primjerom pokazuje pozitivne načine upotrebe tehnologije.

OBLASTI OBUHVAĆENE KURSOM

LOGIČKO RAZMIŠLJANJE / MATEMATIKA
PROGRAMIRANJE / INŽENJERSTVO
ISTRAŽIVANJE / NAUKA
ROBOTIKA
KOLABORACIJA / KOMUNIKACIJA / TEHNOLOGIJE U OBLAKU

PRIJAVITE VAŠE DIJETE

Pratite nas na Facebooku

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar

Kontakt

Telefon: +387 63 043 088

Email: stem@empirica.ba

Bosnian Bosnian English English French French German German Spanish Spanish Turkish Turkish