PREDAVAČI

UPOZNAJTE NAŠE PREDAVAČE

1

PROFESIONALNI PREDAVAČI

Naši predavači su profesionalci sa akademskim zvanjima koji su posvećeni kvalitetnom obrazovanju za bolju budućnost Vaše djece.

2

RAD U MALIM GRUPAMA

Omogućava predavačima i polaznicima veću interaktivnost i posvećenost svakom pojedincu u individualnim i timskim projektima.

3

INTERESANTAN SADRŽAJ

Program je koncipiran na način da zainteresuje i motivira polaznike, razvija njihovu kreativnost i sposobnost rješavanja zadataka.

MASTER TRENERI

VODITELJI TIMOVA I GLAVNI PREDAVAČI

SAMRA MUJAČIĆ

Dr.sc. Samra Mujačić, dipl.ing.el., radi kao vanredni profesor na Fakultetu elektrotehnike Univerziteta u Tuzli. Ima 29 godina iskustva u formalnom...

Više o meni

MUHDIN MUJAČIĆ

mr.sc. Muhdin Mujačić, dipl.ing.el., direktor i predavač na Visokoj školi računarstva i informatike eMPIRICOM Tuzla. Ima preko 30 godina iskustva...

Više o meni

DEJAN BOJIĆ

Dejan Bojić, dipl. ing. el. na doktorskom studiju, zaposlen u Salt Square Tuzla. Angažovan kao asistent na VIsokoj školi eMPIRICOM.

Više o meni

MATEO BANOVIĆ

Mateo Banović, mr.sc. tehničkog odgoja i informatike na doktorskom studiju. Zaposlen u JU 10. OŠ Bijela, angažiran kao predavač na Visokoj školi eMPIRICOM.

Više o meni

SENIOR TRENERI

SAMOSTALNI PREDAVAČI

DEJAN MASKIJEVIĆ

Dejan Maskijević je Bachelor inženjerske informatike, zaposlen u Salt Square Tuzla, angažovan kao asistent na Visokoj školi računarstva i informatike eMPIRICOM.

Više o meni

ALMA BEĆIROVIĆ

Alma Bećirović, dipl. ing. elektrotehnike, diplomirala na Fakultetu elektrotehnike u Tuzli. Zaposlena u JU Mješovitoj srednjoj školi Banovići.

Više o meni

ERNAD BEŠLAGIĆ

Dr.sc. Ernad Bešlagić, dipl. inž. maš., radi kao docent na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici.

Više o meni

JOSIP KAČMARČIK

Dr.sc. Josip Kačmarčik, dipl.inž.maš., radi kao vanredni profesor na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici.

Više o meni

AMIR MUJAČIĆ

Amir Mujačić je Bachelor Informatike i Master student na Tehničkom Univerzitetu u Grazu, angažovan kao asistent na Visokoj školi računarstva i informatike eMPIRICOM.

Više o meni

HAJRIJA ŠIŠIĆ

Hajrija Šišić, dipl.ing. elektrotehnike, diplomirala na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu. Zaposlena u JU Gimnazija Živinice.

Više o meni

KENAN VARDA

M.Sc. Kenan Varda, dipl. inž. maš., radi kao viši asistent na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici.

Više o meni

DŽENAN BEJDIĆ

Dženan Bejdić, Softver inženjer, radi kao software developer u IT kompaniji Blandus Zenica.

Više o meni

MEDIOR TRENERI

MLAĐI SAMOSTALNI PREDAVAČI

HARIS JAKUPOVIĆ

Haris Jakupović je student Visoke škole računarstva i informatike eMPIRICOM u Tuzli, studijski program Računarstvo i informatika, smjer Inženjerska informatika.

Više o meni

TARIK BOŠNJIĆ

Tarik Bošnjić student je Visoke škole računarstva i informatike eMPIRICOM u Tuzli, studijski program Računarstvo i informatika, smjer Inženjerska informatika.

Više o meni

JUNIOR TRENERI

ASISTENTI PRI INDIVIDUALNOM RADU

JASMINA ZAHIROVIĆ

Jasmina Zahirović studentica je Visoke škole računarstva i informatike eMPIRICOM u Tuzli, studijski program Računarstvo i informatika, smjer Inženjerska informatika.

Više o meni

FARUK BOŠNJIĆ

Faruk Bošnjić student je Visoke škole računarstva i informatike eMPIRICOM u Tuzli, studijski program Računarstvo i informatika, smjer Softversko inženjerstvo.

Više o meni

DAMIR SMAJIĆ

Damir Smajić je student Visoke škole računarstva i informatike eMPIRICOM u Tuzli, studijski program Računarstvo i informatika, smjer Inženjerska informatika.

Više o meni

Pratite nas na Facebooku

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar

Kontakt

Telefon: +387 63 043 088

Email: stem@empirica.ba