PREDAVAČI

UPOZNAJTE NAŠE PREDAVAČE

1

PROFESIONALNI PREDAVAČI

Naši predavači su profesionalci sa akademskim zvanjima koji su posvećeni kvalitetnom obrazovanju za bolju budućnost Vaše djece.

2

RAD U MALIM GRUPAMA

Omogućava predavačima i polaznicima veću interaktivnost i posvećenost svakom pojedincu u individualnim i timskim projektima.

3

INTERESANTAN SADRŽAJ

Program je koncipiran na način da zainteresuje i motivira polaznike, razvija njihovu kreativnost i sposobnost rješavanja zadataka.

MASTER TRENERI

VODITELJI TIMOVA I RAZVOJA

SAMRA MUJAČIĆ

Dr.sc. Samra Mujačić, dipl.ing.el., radi kao vanredni profesor na Fakultetu elektrotehnike Univerziteta u Tuzli. Ima 29 godina iskustva u formalnom...

Više o meni

MUHDIN MUJAČIĆ

mr.sc. Muhdin Mujačić, dipl.ing.el., direktor i predavač na Visokoj školi računarstva i informatike eMPIRICOM Tuzla. Ima preko 30 godina iskustva...

Više o meni

DEJAN BOJIĆ

Dejan Bojić, dipl. ing. el. na doktorskom studiju, zaposlen u Salt Square Tuzla. Angažovan kao asistent na VIsokoj školi eMPIRICOM.

Više o meni

MATEO BANOVIĆ

Mateo Banović, mr.sc. tehničkog odgoja i informatike na doktorskom studiju. Zaposlen u JU 10. OŠ Bijela, angažiran kao predavač na Visokoj školi eMPIRICOM.

Više o meni

SENIOR TRENERI

SAMOSTALNI PREDAVAČI

AMIR MUJAČIĆ

Amir Mujačić je magistar nauka iz Računarstva i informatike, angažovan kao predavač na Visokoj školi računarstva i informatike eMPIRICOM.

Više o meni

HARIS JAKUPOVIĆ

Haris Jakupović apsolvent je Visoke škole računarstva i informatike eMPIRICOM u Tuzli, studijski program Računarstvo i informatika, smjer Inženjerska informatika.

Više o meni

DAMIR BRADARIĆ

Damir Bradarić, dipl. ing. elektrotehnike, diplomirao na Fakultetu elektrotehnike u Tuzli, zaposlen kao profesor u Srednjoj školi za saobraćaj i komunikacije u Sarajevu.

Više o meni

MEBRURA SEDIĆ-KAPETAN

Mebrura Sedić-Kapetan, dipl.ing. elektrotehnike, diplomirala na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu. Zaposlena kao profesor u Srednjoj....

Više o meni

HAJRIJA ŠIŠIĆ

Hajrija Šišić, dipl.ing. elektrotehnike, diplomirala na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu. Zaposlena u JU Gimnazija Živinice.

Više o meni

ERNAD BEŠLAGIĆ

Dr.sc. Ernad Bešlagić, dipl. inž. maš., radi kao docent na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici.

Više o meni

JOSIP KAČMARČIK

Dr.sc. Josip Kačmarčik, dipl.inž.maš., radi kao vanredni profesor na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici.

Više o meni

REFIJA PATKOVIĆ

Refija Patković, dipl.prof. razredne nastave, diplomirala na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici.

Više o meni

BENIJAMIN DENDIĆ

Benijamin Dendić, prof. matematike i informatike. Diplomirao na Pedagoškom fakultetu u Zenici.

Više o meni

ELDIN MUJANOVIĆ

Eldin Mujanović, dipl.ing. elektrotehnike, diplomirao na Fakultetu elektrotehnike u Tuzli. Trenutno zaposlen u Srednjoj tehničkoj školi Zavidovići.

Više o meni

JASMINA ZAHIROVIĆ

Jasmina Zahirović apsolventica je Visoke škole računarstva i informatike eMPIRICOM u Tuzli, studijski program Računarstvo i informatika, smjer Inženjerska informatika.

Više o meni

TARIK BOŠNJIĆ

Tarik Bošnjić apsolvent je Visoke škole računarstva i informatike eMPIRICOM u Tuzli, studijski program Računarstvo i informatika, smjer Inženjerska informatika.

Više o meni

ASJA BRADARIĆ

Asja Saković-Bradarić, dipl.ing. elektrotehnike, diplomirala na Fakultetu elektrotehnike u Tuzli, zaposlena u Srednjoj tehničkoj školi u Sarajevu.

Više o meni

AMINA BERBIĆ

Magistrirala je na Prirodno-matematičkom fakultetu u Sarajevu, zaposlena kao profesor matematike i informatike u Elektrotehničkoj školi za energetiku i u Srednjoj mašinskoj....

Više o meni

ALMA BEĆIROVIĆ

Alma Bećirović, dipl. ing. elektrotehnike, diplomirala na Fakultetu elektrotehnike u Tuzli. Zaposlena u JU Mješovitoj srednjoj školi Banovići.

Više o meni

KENAN VARDA

M.Sc. Kenan Varda, dipl. inž. maš., radi kao viši asistent na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici.

Više o meni

DŽENAN BEJDIĆ

Dženan Bejdić, Softver inženjer, radi kao software developer u IT kompaniji Blandus Zenica.

Više o meni

AJNA FETIĆ

Ajna Fetić, Softver inženjer, radi kao full-stack software developer u IT kompaniji Blandus Zenica.

Više o meni

BOŠKO JEFTIĆ

Boško Jefić, mr.sc. informacionih tehnologija, trenutno završna godina doktorskog studija na Sveučilištu/Univerzitetu Vitez.

Više o meni

EMIR ALIĆ

Emir Alić je Bachelor-inženjer mašinstva, diplomirao je na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, odsjek Proizvodno mašinstvo.

Više o meni

MEDIOR TRENERI

MLAĐI SAMOSTALNI PREDAVAČI

VAHIDIN MAHMUTOVIĆ

Vahidin Mahmutović je student Visoke škole računarstva i informatike eMPIRICOM u Tuzli, studijski program Računarstvo i informatika, smjer Inženjerska informatika.

Više o meni

AMINA HUREM

Amina Hurem apsolventica je Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici, studijski program Inženjerski dizajn proizvoda.

Više o meni

AMILA MEHIĆ

Amila Mehić je studentica završne godine studija prvog ciklusa na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici, odsjek Inženjerski dizajn proizvoda.

Više o meni

AJLA JELAŠKOVIĆ

Ajla Jelašković studentica je Visoke škole računarstva i informatike eMPIRICOM u Tuzli, studijski program Računarstva i informatike, smjer Poslovna informatika.

Više o meni

INELA HODŽIĆ

Inela Hodžić studentica je završne godine Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici, odsjek Menadžment proizvodnim tehnologijama.

Više o meni

HARUN HERCEGOVAC

Harun Hercegovac student je završne godine prvog ciklusa studija na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici, odsjek Inženjerski dizajn proizvoda.

Više o meni

JUNIOR TRENERI

ASISTENTI U NASTAVI

MELISA ŠESTAN

Melisa Šestan studentica je Visoke škole računarstva i informatike eMPIRICOM u Tuzli, studijski program Računarstva i informatike, smjer Poslovna informatika.

Više o meni

EMIR MEHINAGIĆ

Emir Mehinagić apsolvent je na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici, studijski smjer Održavanje.

Više o meni

Pratite nas na Facebooku

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar

Kontakt

Telefon: +387 63 043 088

Email: stem@empirica.ba

Bosnian Bosnian English English French French German German Spanish Spanish Turkish Turkish