STEM 2

2 BLOK ČASA SEDMIČNO - 7 MJESECI

Drugi nivo STEM akademije namijenjen je učenicima drugog i trećeg razreda osnovne škole. Naši polaznici će po uspješnom završetku ovog nivoa unaprijediti svoje osnovne naučne vještine i sposobnost logičkog ramišljanja prema ishodima učenja, upoznati se i primjenjivati algoritme u vizualnom okruženju za programiranje, rješavati specifične probleme korištenjem jednostavnog robota, izrađivati jednostavne zajedničke digitalne sadržaje i naučiti osnove korištenja kolaboracijskih i komunikacijskih sistema.

 

 

OBIM I DINAMIKA IZVOĐENJA KURSA

Ovaj nivo STEM akademije traje 7 mjeseci, po jedan blok-čas sedmično. Radi visokog nivoa interaktivnosti, radimo sa  manjim grupama do 12 učenika. Kurs se održava u prisustvu Senior i Junior predavača, a sva potrebna oprema obezbijeđena je od strane organizatora.

 

 

SADRŽAJ KURSA

 

LOGIČKO RAZMIŠLJANJE / MATEMATIKA – Rješava jednostavne logičke zadatke sa brojevima i riječima te osmišljava jednostavne zagonetke prikazujući ih tekstom i slikama, upotrebom papirnatih i digitalnih radnih listova.

 

PROGRAMIRANJE/INŽENJERSTVO – Prepoznaje životne situacije za koje se može izraditi plan aktivnosti te izrađuje navedeni plan aktivnosti za događaj. Pretvara najjednostavnije situacije iz svakodnevnog života u algoritam te uočava nelogičnosti u njegovom nepravilnom definisanju. Primjenjuje naučeno u vizuelnom okruženju za učenje programiranja (code.org, ScratchJr).

 

ISTRAŽIVANJE/NAUKA – Analizira i vrednuje tvrdnje iz svakodnevnog života (tačno/netačno) te pronalazi argumente za te tvrdnje. Opisuje ili crta svoja rješenja.

 

ROBOTIKA – Kroz zadatke analizira i rješava specifične probleme koristeći IT tehnologije i LEGO WeDo 2.0 robotski razvojni set. Izrađuje osnovne modele robota te piše odgovarajuće setove naredbi.

 

KOLABORACIJA / KOMUNIKACIJA / SIGURNOST NA INTERNETU – Izrađuje jednostavne zajedničke digitalne sadržaje, učestvuje u jednostavnim kolaboracijskim aktivnostima u obrazovnom online okruženju. Uči se pravilima pristojnog sigurnog i odgovornog ponašanja prema sebi, drugim učenicima i prema opremi koja se koristi. Uči se sigurnosti na Internetu.

OBLASTI OBUHVAĆENE KURSOM

LOGIČKO RAZMIŠLJANJE / MATEMATIKA
PROGRAMIRANJE / INŽENJERSTVO
ISTRAŽIVANJE / NAUKA
ROBOTIKA
KOLABORACIJA / KOMUNIKACIJA / SIGURNOST NA INTERNETU

PRIJAVITE VAŠE DIJETE

Pratite nas na Facebooku

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar

Kontakt

Telefon: +387 63 043 088

Email: stem@empirica.ba