STEM - NOVA DJECA ZA DIGITALNO DOBA

PO PRVI PUT U BOSNI I HERCEGOVINI!

STEM – Nova djeca za digitalno doba

Nova djeca za digitalno doba

 

eMPIRICA pokreće STEM KIDS ACADEMY i STEM TEENS ACADEMY program za djecu i mlade

 

JA raSTEM

 

Program STEM akademije za djecu i mlade (6-18 godina) usmjeren je na razvoj logičkog razmišljanja, kreativnosti, kolaboracijskih, komunikacijskih i prezentacijskih vještina a kroz edukaciju u područjima programiranja, robotike, inženjerstva, elektronike, logike i dizajna, tehnologija u oblaku.

 

Sam pojam STEM dolazi iz engleskog jezika, to je akronim satkan od početnih slova četiri područja – Science (nauka), Technology (tehnologija), Engineering (inženjerstvo) i Mathematics (matematika).

 

Naša STEM djeca i mladi u okviru akademije uče se logici, istraživanju i promišljanju, programiranju, robotici, korištenju alata za obradu teksta, slike, zvuka i videa, upotrebi tehnologija u oblaku, sigurnoj i odgovornoj digitalnoj komunikaciji i kolaboraciji, kroz samostalan i timski rad. Naš sveobuhvatni obrazovni program STEM akademije usmjeren je ka razvoju znanja i kompetencija neophodnih svakom pojedincu u digitalnom dobu, uvodeći polaznike u svijet njihove budućnosti.

 

Finska poslovica kaže: „Pamtimo samo ono što smo naučili s radošću“. Ako imate dijete koje je zaigrano, željno istraživanja i želite mu obezbijediti znanja i kompetencije za snalaženje u digitalnom dobu – ovo je program za njega/nju. Ako imate dijete koje silno voli programiranje i robote – ovo je program za njega/nju, bez obzira da li već posjeduje ili ne određene digitalne vještine.

 

Program STEM akademije podijeljen je na 8 nivoa koji prate starosnu dob polaznika, uvažavajući na višim nivoima i njihovo predznanje. Svaki nivo sukcesivno razvija znanja i vještine u oblasti logičkog razmišljanja/matematike, programiranja/inženjerstva, istraživanja/nauke, robotike, kolaboracije/komunikacije/tehnologija u oblaku, polazeći od znanja usvojenih na prethodnim nivoima ili stečenih kroz druge oblike formalnog ili neformalnog obrazovanja.

 

Želimo pripremiti djecu i mlade za aktivno učešće u digitalnom dobu dajući im neophodna digitalna znanja i vještine, uz istovremenu izgradnju drugačijeg načina razmišljanja, podsticanje kreativnosti, razvoj njihovih komunikacijskih, kolaboracijskih i prezentacijskih vještina.

 

Kroz igru, problemski i projektni pristup naši STEMovci će razviti svoje kompetencije, programersku, kognitivnu logiku, strukturirati svoj mozak i naučiti još jedan jezik – jezik digitalnih uređaja. Započinjemo sa usvajanjem pojmova algoritma, koristimo vizualna okruženja za programiranje prilagođena različitim uzrastima (Minecraft, Moana, ScratchJr, Scratch), i završavamo na višim nivoima sa razvojem aplikacija direktnim pisanjem koda.

 

Djeca i mladi gotovo bez iznimke vole robote, zato što se roboti kreću, svijetle, plešu, pomiču stvari, pomažu drugima, pa čak i pričaju. Robotika ne uči djecu samo robotima, to je set znanja koja počinju od fizike, kretanja, mehanike, logike zupčanika, poluga, osovina; koja angažuje dijete da radi rukama, uči ga pritom urednosti, pedantnosti, kreativnosti, domišljatosti. Robotika

 

na kraju završava ponovo na programiranju – setu naredbi koje upućuju robota kako da postupi kad nečega ima, nema, kad je nešto veliko, malo, crveno, plavo, mokro ili suho. Kroz našu edukaciju u robotici, koju izvodimo na LEGO WeDo 2.0, mBot i LEGO Mindstorms EV3 robotskim razvojnim setovima naši STEMovci će dobiti i relevantno znanje o mehanici, elektronici i programiranju.

 

Kolaboraciji, komunikaciji i upotrebi tehnologija u oblaku trenirat ćemo se u okruženju Microsoft Office 365, a na višim nivoima i Cisco Spark, te ćemo naučiti odgovorno koristiti jednostavne (Skype) i napredne web konferencijske sisteme (Cisco WebEx).

 

Široke mogućnosti digitalnog svijeta u koji uranjamo na STEM akademiji pružit će Vašem djetetu prostor u kojem će ono moći kreirati život i posao po svojoj mjeri.

 

KO SE MOŽE UPISATI NA STEM AKADEMIJU:
Na STEM akademiju se mogu uključiti sva djeca i mladi starosti 6-18 godina.

 

DA LI OVAJ PROGRAM ODGOVARA VAŠEM DJETETU:
Informišite se putem e-maila: stem@empirica.ba ili putem telefona 063 043 088. Posjetite nas tokom pokaznog časa u subotu, 25.03.2017. godine u terminu 12-14 sati na lokaciji Visoke škole eMPIRICA, Zvonka Cerića 1 (zgrada Instituta za hemijsko inženjerstvo), i saznajte na kojim tehnologijama i obrazovnim pristupima je zasnovan naš program.

 

OBIM I DINAMIKA IZVOĐENJA PROGRAMA:
Jedan nivo STEM akademije traje 7 mjeseci, po jedan blok-čas sedmično.

 

LOKACIJA:
Nastava se izvodi u našim trening centrima na adresama Zvonka Cerića 1 (Visoka škola eMPIRICA) i Armije BiH 15 (tržni centar).

 

POČETAK NASTAVE:
Nastava počinje 03. aprila 2017. godine po formiranju grupa.

 

CIJENA I NAČINI PLAĆANJA:
Prilikom upisa roditelj sklapa ugovor o pohađanju STEM akademije za dijete. Cijena STEM akademije iznosi 80 KM mjesečno kroz 7 mjesečnih uplata, ili 490 KM za jednokratnu uplatu.

 

Prilikom upisa roditelj sklapa ugovor o pohađanju STEM akademije za dijete. Cijena STEM akademije iznosi 80 KM mjesečno kroz 7 mjesečnih uplata, ili 490 KM za jednokratnu uplatu. Prilikom upisa dvoje ili više djece iz jedne porodice, za drugo dijete odobravamo popust od 10% a za treće dijete od 20%. Za djecu koja se upišu do 25.03.2017. godine odobravamo popust od 10% za način plaćanja u ratama.

 

 

Pratite nas na Facebook-u

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar

Kontakt

Telefon: +387 63 043 088

Email: stem@empirica.ba