STEM 5

2 BLOK ČASA SEDMIČNO - 7 MJESECI

Peti nivo STEM akademije namijenjen je učenicima sedmog i osmog razreda osnovne škole. Naši polaznici će po uspješnom završetku ovog nivoa samotalno analizira probleme i zadatke, osmišljavati i opisivati postupak rješavanja jednostavnih problema, istražiti osnovne mogućnosti digitalnih uređaja, kreirati programe sa ulaznim i izlaznim podacima, programirati robota da pravi zadane pokrete u prostoru, kreirati i ažurirati svoj online portfolio, te koristiti kolaborativna okruženja za timski rad.

 

 

OBIM I DINAMIKA IZVOĐENJA KURSA

Ovaj nivo STEM akademije traje 7 mjeseci, po jedan blok-čas sedmično. Radi visokog nivoa interaktivnosti, radimo sa  manjim grupama do 12 učenika. Kurs se održava u prisustvu Senior i Junior predavača, a sva potrebna oprema obezbijeđena je od strane organizatora.

 

 

SADRŽAJ KURSA

 

LOGIČKO RAZMIŠLJANJE / MATEMATIKA – Predstavlja svoje zadatke i argumentira rješenja te se koristi računarom za razvijanje ličnih kompetencija. Analizira probleme i zadatke, osmišljava i opisuje postupak rješavanja jednostavnih problema.

 

PROGRAMIRANJE/INŽENJERSTVO – Kreira program sa ulaznim i izlaznim podacima. Analizira svoje i druge programe te pojašnjava svoja rješenja. Primjenjuje tehnike vizuelnog programiranja u rješavanju problema (Scratch, Makeblock).

 

ISTRAŽIVANJE/NAUKA – Uvažavajući pravila sigurnog korištenja tehnologija, istražuje osnovne mogućnosti digitalnih uređaja kojima se koristi u svakodnevnom životu. Potiče se razvoj argumentovanog pojašnjavanja kroz uspoređivanje različitih gledišta ističući za i protiv argumente.

 

ROBOTIKA – Izrađuje model robota korištenjem mBot robotskog razvojnog seta i programira ga da pravi pokrete u prostoru. Analitički rješava zadatke te piše odgovarajuće programe primjenom IT tehnologija i mBot razvojnog seta.

 

KOLABORACIJA/KOMUNIKACIJA/TEHNOLOGIJE U OBLAKU – Kreira svoj online portofolio (Office365) koji koristi za izradu i pohranjivanje svih aktivnosti kursa u digitalnom obliku. Timski rješava zadatke unutar svoje grupe, razmjenjuje informacije sa članovima i pomaže drugima u usvajanju znanja.

OBLASTI OBUHVAĆENE KURSOM

LOGIČKO RAZMIŠLJANJE / MATEMATIKA
PROGRAMIRANJE / INŽENJERSTVO
ISTRAŽIVANJE / NAUKA
ROBOTIKA
KOLABORACIJA / KOMUNIKACIJA / TEHNOLOGIJE U OBLAKU

PRIJAVITE VAŠE DIJETE

Vaše ime i prezime (obavezno)

Email (obavezno)

Broj telefona (obavezno)

Mjesto stanovanja (obavezno)

Ime i prezime djeteta (obavezno)

Starost djeteta (obavezno)

Škola koju dijete pohađa

Razred koji dijete pohađa (obavezno)

Ostalo

Pratite nas na Facebooku

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar

Kontakt

Telefon: +387 63 043 088

Email: stem@empirica.ba