MIRSAD HADŽIBEGANOVIĆ

SENIOR TRENER-SARAJEVO

Mirsad Hadžibeganović

O MENI

Mirsad Hadžibeganović, mr.sc. tehničkog odgoja i informatike. Diplomirao i magistrirao na Univerzitetu u Tuzli. Od 2006. godine zaposlen u JU OŠ „Grbavica II“ kao nastavnik informatike. Od 2016. godine aktivan je kao član stručnih radnih grupa Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo: Komisije za izradu nastavnog plana i programa za predmet Informatika za osnovnu školu, Komisije za stručni nadzor i praćenje provedbe projekta „Elektronska učionica“, Edukacijskog tima za nastavnike Kantona Sarajevo za projekat “Elektronska učionica”, učestvovao u izradi pitanja za interno vrednovanje učenika osnovnih škola iz predmeta Informatika za Kanton Sarajevo. STEM edukator.

MOJE VJEŠTINE

LOGIČKO RAZMIŠLJANJE / MATEMATIKA 100%
PROGRAMIRANJE / INŽENJERSTVO 100%
ISTRAŽIVANJE / NAUKA 80%
ROBOTIKA 80%
KOLABORACIJA / KOMUNIKACIJA / TEHNOLOGIJE U OBLAKU 95%

Pratite nas na Facebooku

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar

Kontakt

Telefon: +387 63 043 088

Email: stem@empirica.ba