SAMRA MUJAČIĆ

MASTER TRENER

O MENI

Dr.sc. Samra Mujačić radi kao vanredni profesor na Fakultetu elektrotehnike Univerziteta u Tuzli. Ima 25 godina iskustva u formalnom i neformalnom obrazovanju u oblasti informacijsko-komunikacijskih tehnologija (IKT). Koordinator je i učesnik 25 nacionalnih i međunarodnih projekata, autor 3 knjige i preko 40 stručnih i naučnih članaka, sve u oblasti IKT. Ekspert je u oblasti elektronski potpomognutog učenja (e-učenje), te autor/koautor nekoliko nacionalnih strategija i standard za akreditaciju u oblasti IKT i e-učenja.

MOJE VJEŠTINE

LOGIČKO RAZMIŠLJANJE / MATEMATIKA 100%
PROGRAMIRANJE / INŽENJERSTVO 100%
ISTRAŽIVANJE / NAUKA 100%
ROBOTIKA 70%
KOLABORACIJA / KOMUNIKACIJA / TEHNOLOGIJE U OBLAKU 100%

Pratite nas na Facebooku

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar

Kontakt

Telefon: +387 63 043 088

Email: stem@empirica.ba